มอเตอร์ทดเกียร์

การทำงานและชนิดของ มอเตอร์ทดเกียร์ 

มอเตอร์ทดเกียร์เป็นมอเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ในการลดจำนวนรอบของมอเตอร์ที่ทำงาน เพื่อให้การทำงานด้วยฟันเฟืองนั้นช้าลง ให้บริการโดยบริษัทเกี่ยวกับมอเตอร์ที่น่าเชื่อถือซึ่งมีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกเพื่อการใช้งานในแบบที่แตกต่างกันและมีประสิทธิภาพในการทำงานของมอเตอร์ ด้วยอะไหล่วัสดุที่แข็งแรง ทนทาน จึงยากต่อการชำรุดเสียหายของมอเตอร์สำหรับทดเกียร์ ในบทความจะมากล่าวถึงมอเตอร์ทดเกียร์ให้ทุกคนรู้จักว่าเป็นมอเตอร์แบบใดบ้าง 

ฟันเฟืองที่ใช้ใน มอเตอร์ทดเกียร์ มีอะไรบ้าง 

สำหรับการใช้งานมอเตอร์ทดเกียร์นั้นจะมีอยู่หลากหลายประเภทให้เลือกใช้งานตามฟันเฟืองที่อยู่ในมอเตอร์ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งกับงานเกษตรกรรม งานที่เกี่ยวกับการผลิต โรงงานอุตสาหกรรม ในการหมุนมอเตอร์นั้นสามารถหมุนได้ทั้งสองทิศทาง จึงทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายและมีความสะดวกเป็นอย่างมาก มีความทนทานของวัสดุที่ใช้ผลิตและแข็งแรงเป็นอย่างมาก โดยจะกล่าวถึงประเภทของฟันเฟืองที่ใช้ในมอเตอร์ทดเกียร์ได้ดังต่อไปนี้ 

  • Helical Gear (เฟืองเกียร์แบบเฉียง) ลักษณะของเฟืองประเภทนี้จะมีความคล้ายคลึงกับเฟืองแบบตรงแต่ต่างกันตรงที่จะทำมุมเป็นแนวทแยงเพื่อมุมที่ผู้ใช้งานต้องการ เอียงได้ทั้งสองข้างไม่ว่าจะเป็นข้างขวาหรือข้างซ้าย 
  • Worm Gear (เฟืองเกียร์แบบตัวหนอน) เป็นเฟืองที่ประกอบไปด้วยตัวเฟืองและล้อตัวหนอน ซึ่งการใช้เฟืองประเภทนี้จะมีแรงกระทำสูง รวมถึงมีพลังงานที่สูญเสียไปในระดับที่สูงด้วย จึงไม่เหมาะกับการใช้งานแบบต่อเนื่อง 
  • Bevel (เฟืองเกียร์แบบดอกจอก) เป็นเฟืองที่ถูกนำมาผสมระหว่างเฟืองแบบกรวย เฟืองแบบตรง และเฟืองแบบเฉียง ซึ่งเฟืองประเภทนี้จะเหมาะในการใช้อัตราทดเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีเสียงที่เงียบอีกด้วย 
  • Rack Gear (เฟืองเกียร์แบบสะพาน) รูปลักษณ์ของเฟืองชนิดนี้จะคล้ายกับสะพาน โดยจะทำมุมอยู่ที่ 90 องศา แนะนำให้ใช้คู่กับเฟืองแบบตรงจึงจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • Spur Gear (เฟืองเกียร์แบบตรง) เป็นเฟืองที่หลายคนนิยมใช้กันมากเพราะมีราคาไม่แพง อีกทั้งยังสามารถประกอบได้ง่าย ใช้ได้ปลอดภัย แข็งแรงทนทาน และมีกำลังในระยะที่สั้น 

จะเห็นว่ามอเตอร์ทดเกียร์เป็นมอเตอร์ที่มีคุณสมบัติในการทดเกียร์หรือก็คือการลดจำนวนรอบในการทำงานของมอเตอร์ลง ใช้งานได้อย่างสะดวกและทำงานได้ทั้งสองทิศทาง อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตก็มีความแข็งแรงและเป็นเกรดดีเยี่ยมจึงทำให้การใช้งานของมอเตอร์ทดเกียร์มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ใช้ได้กับทุกอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับการผลิต เฟืองเกียร์ที่ใช้ก็มีอยู่หลายประเภทที่ทำหน้าที่แตกต่างกันจึงมีความหลากหลายของมอเตอร์ซึ่งเหมาะกับทุกคนไม่ว่าจะมีอาชีพอะไรก็ตาม