โรงงานผลิตครีม

5 วิธีตรวจสอบโรงงานผลิตครีมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานก่อนลงทุน

                การที่จะลงทุนผลิตครีมแบรนด์ของเราเองนั้น จำเป็นจะต้องหาโรงงานผลิตครีมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่จะส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นให้มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้บริโภคไว้วางใจว่านอกจากจะมีคุณภาพแล้ว ยังมีความปลอดภัยที่จะใช้ครีมของเราอีกด้วย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาลักษณะของโรงงานที่เหมาะสมกับสินค้า และสามารถให้คำแนะนำในการผลิตครีมได้ ซึ่งจะมีวิธีการในการตรวจสอบดังต่อไปนี้

เลือกโรงงานผลิตครีมให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเรา

                โดยทั่วไปแล้วโรงงานที่รับผลิตครีมนั้น จะมีอยู่ 2 รูปแบบหลัก ๆ คือ

  1. โรงงาน OEM ย่อมาจาก Original Equipment Manufacturer เป็นโรงงานที่สามารถพบเห็นได้ค่อนข้างมาก เพราะเป็นโรงงานที่ผู้ที่ต้องการจะสร้างแบรนด์ครีมของตนเองนั้นนิยมใช้ ซึ่งลักษณะของโรงงานชนิดนี้จะมีเครื่องจักรเป็นของตัวเองและรับผลิตเครื่องสำอาง ครีม ให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แบรนด์ของโรงงานเอง โดยจะผลิตตามสูตรตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งจะทำให้เจ้าของแบรนด์สามารถประหยัดเงินทุนเพราะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องจักรเอง
  2. โรงงาน ODM ย่อมาจาก Original Design Manufacturer เป็นโรงงานที่ทำตั้งแต่การต่อยอด วิจัย เพื่อเพิ่มคุณภาพและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น โดยการทดลอง คิดค้นสูตรที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ซึ่งมักจะเป็นโรงงานที่ต่อยอดมาจากโรงงานประเภท OEM อีกทั้งยังมีการออกแบบ ดีไซน์บรรจุภัณฑ์ ฉลาก โลโก้ของแบรนด์ที่มีความโดดเด่นสวยงามเป็นเอกลักษณ์ มีบริการจดทะเบียน อย. ให้ครบวงจรจึงทำให้จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงงานแบบแรก          

วิธีตรวจสอบโรงงานผลิตครีมสามารถตรวจสอบได้ 5 วิธีดังต่อไปนี้

                สิ่งสำคัญที่ควรตรวจสอบเมื่อตัดสินใจจะเลือกโรงงานที่จะใช้ในการผลิตครีมของเรา

  1. เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน โดยต้องได้รับการรับรองจากอย. เครื่องสำอาง มาตรฐาน GMP รวมไปถึงได้มาตรฐาน ISO เป็น 3 มาตรฐานขั้นต่ำที่จะช่วยให้สามารถมั่นใจได้ว่าโรงงานที่เราเลือกนั้น มีคุณภาพ มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและมีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน
  2. ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ นอกจากโรงงานที่มีมาตรฐาน ที่สำคัญคือวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานนั้นมีคุณภาพ ไม่นำวัตถุดิบที่ใกล้หมดอายุ หรือเสื่อมคุณภาพมาใช้ในการผลิตครีมของเรา เพราะจะส่งผลโดยตรงกับสินค้าที่จะทำให้มีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร
  3. มีราคาของต้นทุนในการผลิตที่เหมาะสม โดยควรศึกษาหาข้อมูลของโรงงานหลาย ๆ แห่ง เพื่อนำมาเปรียบเทียบกันว่า โรงงานที่เราเลือกนั้น มีราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาของโรงงานอื่น ๆ มากไปหรือไม่ เพื่อให้เราสามารถได้สินค้าที่คุ้มค่าและคุ้มราคามากที่สุด
  4. มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ควรเลือกโรงงานที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและดูแลการผลิตในทุก ๆ ขั้นตอนของผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยแนะนำทางเลือกต่าง ๆ ให้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน
  5. สามารถตรวจสอบได้ ทั้งกระบวนการผลิตรวมไปถึงสินค้าควรมีการตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสของโรงงาน และเพื่อความมั่นใจว่าเลือกโรงงานที่ดีและสามารถเชื่อถือได้จริง ๆ

                คงจะเป็นประโยชน์กับใครที่อยากจะลงทุนหาโรงงานผลิตครีมเพื่อผลิตแบรนด์ครีมของตนเอง เพื่อให้เข้าใจลักษณะของโรงงานที่รับผลิตครีมมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงข้อสังเกตที่จะทำให้เราสามารถรู้เท่าทันวงการนี้ได้อย่างทั่วถึง รับรองว่าหากมีการศึกษาข้อมูลอย่างดี จะต้องได้โรงงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้แน่นอน